Tuần thứ 7 (từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024)  [Tải về]   [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ/
THAM DỰ
ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
12/2
Sáng. Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 08/2/2024 đến ngày 14/02/2024)Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Chiều    
Thứ 3
13/2
Sáng    
Chiều    
Thứ 4
14/2
Sáng    
Chiều    
Thứ 5
15/2
Sáng8h00. Giao ban UBND tỉnh đầu năm Giáp Thìn năm 2024Đ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp B - UBND tỉnhA Thiện phục vụ xe
9h00. Gặp mặt đầu năm tại SởĐ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 210Các đ/c Lãnh đạo Sở; Toàn thể CC, VC, NLĐ thuộc VP Sở
Chiều    
Thứ 6
16/2
Sáng    
Chiều    
Thứ 7
17/2
Sáng    
Chiều    
Chủ nhật
18/2
Sáng    
Chiều    
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, chuyên viên tại các phòng chuyên môn thuộc Sở xử lý công việc tại cơ quan