Tuần thứ 6 (từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024)  [Tải về]   [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ/
THAM DỰ
ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
5/2
Sáng. Kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết cho đối tượng người có công với cách mạng, BTXH và người dân tại các địa phươngĐ/c Đối
P.Giám đốc
Các huyện: Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Tư NghĩaĐ/c Dũng - TP. NCC; Đ/c Tuấn - Phó CVP Sở; Đ/c Thủy - P. BTXH&GN; Đ/c Loan - P. KH-TC, A Thanh (TT DVVL tỉnh) phục vụ xe
8h00. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 01/2024Đ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp B - UBND tỉnh
. Kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết cho đối tượng người có công với cách mạng, BTXH và người dân tại các địa phươngĐ/c Thu
P.Giám đốc
Các huyện: Trà Bồng, Bình Sơn, Minh Long, Nghĩa HànhĐ/c Hương - TP. TE, BĐG&PCTNXH; Đ/c Mạnh - PTP. NCC; Đ/c Bình - P. KHTC; Đ/c Duyên - P. BTXH&GN
. Kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết cho đối tượng người có công với cách mạng, BTXH và người dân tại các địa phươngĐ/c Dũng
P.Giám đốc
Các huyện: Sơn Hà; Sơn Tây, Sơn Tịnh, Thành phố Quảng NgãiĐ/c Hùng - TP. LĐ-VL&GDNN; Đ/c Hòa - PTP. BTXH&GN; Đ/c Phong - P. NCC; Đ/c Công - P. NCC; A Thiện phục vụ xe
. Kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết cho đối tượng người có công với cách mạng, BTXH và người dân tại huyện Lý SơnH. Lý SơnĐ/c Thương - CVP Sở; Đ/c Thạch - P. KHTC; Đ/c Linh - P. NCC; Đ/c Hoàng - P. BTXH&GN
Chiều    
Thứ 3
6/2
Sáng7h30. Dự Lễ trao xe mô tô 02 bánh cho các đơn vị Dân quân thường trực và phát động thực hiện “Năm an toàn giao thông 2024”, tháng cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT Tết nguyên đán, Lễ hội Xuân năm 2024Đ/c Đối
P.Giám đốc
Bộ CHQS tỉnh
7h30. Dự Hội nghị triển khai công tác PCTP, TNXH và xây dựng PTTD bảo vệ ANTQ năm 2024; ký kết CTPH về "Đẩy mạnh PTTD bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" giai đoạn đến năm 2033  Giấy mời: File đi kèmĐ/c Dũng
P.Giám đốc
CA tỉnhĐ/c Thương - CVP Sở; Đ/c Hương - P. TẺ, BĐG&PCTNXH
Chiều    
Thứ 4
7/2
Sáng7h00. Viếng NTLS tỉnhĐ/c Lan
Giám đốc
NTLS tỉnhCác đ/c Lãnh đạo Sở; TP như Thông báo; A Thiện, A Thanh (TT DVVL tỉnh) phục vụ xe
Chiều    
Thứ 5
8/2
Sáng. Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 08/2/2024 đến ngày 14/02/2024)Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Chiều    
Thứ 6
9/2
Sáng    
Chiều    
Thứ 7
10/2
Sáng    
Chiều    
Chủ nhật
11/2
Sáng    
Chiều    
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, chuyên viên tại các phòng chuyên môn thuộc Sở xử lý công việc tại cơ quan