Tuần thứ 44 (từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)  [Tải về]   [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ/
THAM DỰ
ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
30/10
Sáng7h30. UBND tỉnh họp để nghe và cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh theo GM số 448/GM-UBND ngày 27/10/2023Đ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 1 UBND tỉnhA Thiện phục vụ xe
Chiều14h00. Làm việc với Hội đồng quản trị Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Dung QuấtĐ/c Đối
P.Giám đốc
Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Dung QuấtĐ/c Hùng - TP. LĐ-VL&GDNN; Đ/c Duy - P. LĐ-VL&GDNN
14h00. Tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác gia đìnhH. Bình SơnĐ/c Hương - TP. TE, BĐG&PCTNXH
Thứ 3
31/10
Sáng8h00. Tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác gia đìnhTX. Đức PhổĐ/c Hương - TP. TE, BĐG&PCTNXH
8h00. Tiến hành điều tra, xác minh vụ TNLĐ của CT TNHH MTV Xây dựng Bảo NgọcPhòng họp 310Đoàn thanh tra
8h00. Kiểm tra việc xây dựng,áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015Đ/c Thu
P.Giám đốc
Phòng họp 210Chánh VP Sở; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
Chiều14h00. Làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Esuhai GroupĐ/c Đối
P.Giám đốc
Phòng họp 210LĐ P. LĐ-VL&GDNN; Chánh VP Sở
14h00. Tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác gia đìnhH. Ba TơĐ/c Hương - TP. TE, BĐG&PCTNXH
14h00. Kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ năm 2023Đ/c Dũng
P.Giám đốc
Phòng họp 310P. BTXH&GN; TT DVVL tỉnh; Đoàn kiểm tra
13h30. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2023Đ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 1 UBND tỉnhA Sơn phục vụ xe
Thứ 4
1/11
Sáng. Kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2023 (cả ngày)Đ/c Dũng
P.Giám đốc
X. Đức Minh, X. Đức Tân, H. Mộ ĐứcTP Đoàn 1
8h00. Công bố Quyết định điều tra TNLĐ của CT CP dịch vụ TM tổng hợp WINCOMMERCEPhòng họp 210Đoàn thanh tra
. Kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2023 (cả ngày)X. Bình Thạnh, X. Bình Long, H. Bình SơnTP Đoàn 2
Chiều14h00. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024Đ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 2 UBND tỉnhA Sơn phục vụ xe
Thứ 5
2/11
Sáng8h30. Dự Hội thảo khoa học “Phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành nội vụ - Thực trạng và giải pháp”Đ/c Dũng
P.Giám đốc
KS Thiên ẤnĐ/c Thương - CVP Sở; Đ/c Mẫn - VP Sở;
. Kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2023 (cả ngày)Đ/c Dũng
P.Giám đốc
TT Ba Tơ, X. Ba Cung, H. Ba TơTP Đoàn 1
. Kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2023 (cả ngày)X. Sơn Tân, H. Sơn TâyTP Đoàn 2
. Họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện 02 CTMTQG Giảm nghèo bền vững và phát triển KTXH vùng ĐBDTTS (Lịch tỉnh)Phòng họp 3 UBND tỉnh
Chiều    
Thứ 6
3/11
Sáng. Kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2023 (cả ngày)X. Hành Thiện. X. Hành ThuậnTP Đoàn 2
. Kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2023 (cả ngày)Đ/c Dũng
P.Giám đốc
X. Long Mai, X. Thanh An, H. Minh LongTP Đoàn 1
Chiều    
Thứ 7
4/11
Sáng    
Chiều    
Chủ nhật
5/11
Sáng    
Chiều    
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, chuyên viên tại các phòng chuyên môn thuộc Sở xử lý công việc tại cơ quan