Tuần thứ 5 (từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)  [Tải về]   [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ/
THAM DỰ
ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
30/1
Sáng    
Chiều    
Thứ 3
31/1
Sáng    
Chiều    
Thứ 4
1/2
Sáng    
Chiều14h00. Gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đầu xuân Quý Mão năm 2023Đ/c Đối
P.Giám đốc
KS Cẩm Thành
Thứ 5
2/2
Sáng    
Chiều    
Thứ 6
3/2
Sáng. HN tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023Họp Quỹ đền ơn đáp nghĩa (Lịch tỉnh)Đ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 1 UBND tỉnhP. TE, BĐG&PCTNXH; P. NCC; A Thiện phục vụ xe
Chiều. Họp nghe và cho ý kiến đối với dự án Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh (Lịch tỉnh)Phòng họp 3 UBND tỉnhP. LĐ-VL&GDNN
Thứ 7
4/2
Sáng    
Chiều    
Chủ nhật
5/2
Sáng    
Chiều    
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, chuyên viên tại các phòng chuyên môn thuộc Sở xử lý công việc tại cơ quan