Tuần thứ 36 (từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022)  [Tải về]   [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ/
THAM DỰ
ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
29/8
Sáng7h30. Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháyCA TỉnhĐ/c Thương - CVP Sở
Chiều15h00. Công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chínhsách ưu đãi đối với người Hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và quản lý, sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại huyện Minh LongUBND huyện Minh LongTP Đoàn thanh tra
Thứ 3
30/8
Sáng7h30. Dự Hội nghị triển khai các văn bản luậtĐ/c Thu
P.Giám đốc
KS Hùng VươngĐ/c My - VP Sở
8h00. Họp UBND tỉnh nghe báo cáo về công tác triển khai phương án ứng phó thiên tai năm 2022; Kế hoạch thu, chi Quỹ năm 2022 Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng NgãiĐ/c Dũng
P.Giám đốc
Phòng họp 1 UBND tỉnh
Chiều    
Thứ 4
31/8
Sáng. Họp UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền (Lịch tỉnh)Đ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 2 UBND tỉnh
Chiều. Họp Tổ công tác triển khai thực hiện NĐ số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Lịch tỉnh)Phòng họp 3 UBND tỉnh
Thứ 5
1/9
Sáng. Nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 01/9 - 02/9/2022)Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Chiều    
Thứ 6
2/9
Sáng. Nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 01/9 - 02/9/2022)Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Chiều    
Thứ 7
3/9
Sáng    
Chiều    
Chủ nhật
4/9
Sáng    
Chiều    
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, chuyên viên tại các phòng chuyên môn thuộc Sở xử lý công việc tại cơ quan