Tuần thứ 36 (từ ngày 04/09/2023 đến ngày 10/09/2023)  [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ/
THAM DỰ
ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
4/9
Sáng. Nghỉ bù LễToàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Chiều. Nghỉ bù LễToàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Thứ 3
5/9
Sáng7h30. Sinh hoạt Ngày pháp luật (Tọa đàm CCHC năm 2023)Đ/c Dũng
P.Giám đốc
Phòng họp 210Tất cả CC, VC, NLĐ thuộc VP Sở; VP Sở chuẩn bị nội dung
8h30. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phươngĐ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 1 UBND tỉnhA Sơn phục vụ xe
Chiều14h00. Hội nghị triển khai về nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023Đ/c Dũng
P.Giám đốc
Phòng họp 210TP như GM
13h30. UBND tỉnh tổ chức họp để nghe, cho ý kiến về các nội dung theo GM số 355/GM-UBNDĐ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 1 UBND tỉnhA Sơn phục vụ xe
Thứ 4
6/9
Sáng7h30. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023Đ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 1 UBND tỉnhA Sơn phục vụ xe
. Họp chuẩn bị công tác ĐH công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028CĐVC tỉnhĐ/c Hương - CT CĐ Sở; Đ/c Long - UBKTCĐ tỉnh
. Tập huấn công tác phòng, chống mại dâm năm 2023 (cả ngày)Đ/c Dũng
P.Giám đốc
KS Ninh ThọP. TE, BĐG&PCTNXH
Chiều14h00. Họp nghe báo cáo tiến độ tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự công nghiệp trên địa bàn tỉnhĐ/c Đối
P.Giám đốc
Phòng họp 2 UBND tỉnhLĐ P. KH-TC
14h00. Họp trực tuyến về việc thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông của Văn phòng Chính phủĐ/c Thu
P.Giám đốc
Phòng họp 3 UBND tỉnhĐ/c Mạnh - PTP. NCC
15h30. Họp Lãnh đạo SởĐ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 210Các đ/c Lãnh đạo Sở; CVP Sở
Thứ 5
7/9
Sáng8h00. UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của HÐND, Thường trực và các Ban HÐND tỉnh liên quan đến dự án Trung tâm can thiệp sớm và nuôi dạy trẻ khuyết tật Tâm ViệtĐ/c Đối
P.Giám đốc
Phòng họp 3 UBND tỉnh
8h00. Kiểm tra CCHCĐ/c Thu
P.Giám đốc
Phòng họp 210P. NCC; Đoàn kiểm tra
. Tập huấn công tác phòng, chống mua bán người năm 2023 (cả ngày)Đ/c Dũng
P.Giám đốc
KS Ninh ThọP. TE, BĐG&PCTNXH
. Tâp huấn công tác giảm nghèo (từ ngày 7 - 9/9/2023)Tỉnh Bình ĐịnhĐ/c Hòa - PTP. BTXH&GN; Đ/c Thủy, Hoàng - P. BTXHX&GN
Chiều13h30. Dự phiên trù bị ĐH công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028Nhà VHLĐ tỉnhĐ/c Hương - CT CĐ Sở; Đ/c Long - UBKTCĐ tỉnh
14h00. Họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và KH thực hiện tháng 9, nhiệm vụ đến cuối năm 2023Đ/c Lan
Giám đốc
Phòng họp 210Các đ/c Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
Thứ 6
8/9
Sáng8h00. Họp trực tuyến Phiên thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủĐ/c Thu
P.Giám đốc
Phòng họp 2 UBND tỉnh
7h30. Dự ĐH công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028Đ/c Lan
Giám đốc
Nhà VHLĐ tỉnhĐ/c Hương - CT CĐ Sở; Đ/c Long - UBKTCĐ tỉnh; A Sơn phục vụ xe
. Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06/CP (cả ngày)H. Trà BồngĐ/c Hùng - TP. LĐ-VL&GDNN
8h00. Họp phòng LĐ-VL&GDNNĐ/c Đối
P.Giám đốc
Phòng họp 210Phòng LĐ-VL&GDNN
Chiều15h00. Làm việc với Đoàn World Vision International tại Việt NamĐ/c Đối
P.Giám đốc
Phòng họp 1 UBND tỉnh
14h30. Họp Đảng ủy SởĐ/c Lan BT Đảng ủy SởPhòng họp 210Các đ/c ĐUV; BT các chi bộ
Thứ 7
9/9
Sáng    
Chiều    
Chủ nhật
10/9
Sáng    
Chiều    
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng, chuyên viên tại các phòng chuyên môn thuộc Sở xử lý công việc tại cơ quan