Tuần thứ 6 (từ ngày 04/02/2019 đến ngày 10/02/2019)  [Tải về]   [Về danh sách]  
THỨ/NGÀY NỘI DUNG CHỦ TRÌ/
THAM DỰ
ĐỊA ĐIỂM CHUẨN BỊ
NỘI DUNG
Thứ 2
4/2
Sáng. Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Chiều. Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Thứ 3
5/2
Sáng. Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Chiều. Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Thứ 4
6/2
Sáng. Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Chiều. Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Thứ 5
7/2
Sáng. Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Chiều. Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Thứ 6
8/2
Sáng. Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Chiều. Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Toàn thể CBCCVC và NLĐ Sở
Thứ 7
9/2
Sáng8h30. Ngày hội việc làm VSIP Quảng Ngãi  Giấy mời: File đi kèmĐ/c Sơn
Giám đốc
Khu đô thị VSIP Quảng NgãiA Thiện phục vụ xe
Chiều    
Chủ nhật
10/2
Sáng    
Chiều    
Ghi chú:   Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở xử lý công việc tại cơ quan